Áp dụng và Khám phá Trí tuệ Nhân tạo cùng Điện toán biên trong Giáo dục Từ xa trên Mạng di động.

Trước nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao về thông tin điện tử trong lĩnh vực kết nối mạng di động, trong tình hình trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy đổi mới công nghệ, bài viết này sẽ đưa ra một bản thiết kế tổng thể hệ thống mục tiêu, hệ thống giáo trình, nền tảng giảng dạy, phương thức giảng dạy và tình huống giảng dạy. Phương pháp giáo dục thực tế về việc thực hành giảng dạy, thực hành kỹ thuật, thực hành đổi mới và thực hành tại doanh nghiệp được xây dựng nhằm mục đích cải thiện khả năng giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp của sinh viên. Phương thức này phá vỡ ranh giới địa lý giữa trường học và doanh nghiệp để xây dựng hệ thống khóa học giảng dạy thực nghiệm xuyên suốt dựa trên trí tuệ nhân tạo, điện toán biên và thiết kế một dự án hệ thống phân tích thông minh hình ảnh y khoa dựa trên Điện toán biên di động (MEC), giúp sinh viên cải thiện khả năng thực hành, thiết kế kỹ thuật, đổi mới nghiên cứu khoa học, thực hành doanh nghiệp và năng lực ứng dụng mạng di động. Đồng thời, việc có thể di chuyển được của phần cứng nền tảng điện toán biên đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự kết nối mạng di động và giáo dục mang tính dài hạn. Phương pháp này là một sự nỗ lực có lợi để nuôi dưỡng những nhân tài thông tin điện tử có trình độ cao, đa dạng và sáng tạo.

Mời các bạn đọc tiếp tại (Tiếng Anh) Áp dụng và Khám phá Trí tuệ Nhân tạo cùng Điện toán biên trong Giáo dục Từ xa trên Mạng di động

Biên dịch: Tuyên Kim

Hiệu đính: Bảo

Ref: Hou, C., Hua, L., Lin, Y., Zhang, J., Liu, G., & Xiao, Y. (2021). Application and Exploration of Artificial Intelligence and Edge Computing in Long-Distance Education on Mobile Network. Mobile Networks and Applications, 1-12.