Vai trò tham gia cộng đồng trong quản lý rủi ro ngập lụt đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh – Việt Nam: Từ nhận thức đến hành động

Vai trò tham gia cộng đồng trong quản lý rủi ro ngập lụt đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh – Việt Nam: Từ nhận thức đến hành động Phạm Thị Anh, Nguyễn Thị Bảo Ngọc, South Asian Journal of Social Studies and Economics (2019) Trong những năm qua, hiện tượng ngập lụt đã […]

Di cư, Tái định cư và biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Di cư, Tái định cư và biến đổi khí hậu tại Việt Nam Cơ quan Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (2014) Báo cáo tham luận chính sách này nghiên cứu mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu, di cư, tái định cư tại Việt Nam và các chính sách liên quan. […]