Quốc tế hóa trong giáo dục đại học – Định hình lại thông qua các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc vì sự phát triển của xã hội

Các cơ sở giáo dục đại học (HEI) đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp các kiến ​​thức cần thiết để giải quyết những vấn đề toàn cầu mà chúng ta đang phải đối mặt. Vai trò này thường được gắn với khái niệm quốc tế hóa trong  giáo dục đại học, nhưng […]

Nhận Thức Về Chênh Lệch Giới Trong Thị Trường Lao Động Việt Nam

Nhận Thức Về Chênh Lệch Giới Trong Thị Trường Lao Động Việt Nam Trong hai thập kỷ qua, kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng một cách ấn tượng. Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực tăng cường hỗ trợ người tìm việc. Một số nghiên cứu đã ghi nhận sự khác biệt về giới, […]

Chính sách Hỗ trợ của Chính phủ để Phát triển Bền vững Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành công nghiệp ở Việt Nam 

Chính sách Hỗ trợ của Chính phủ để Phát triển Bền vững Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành công nghiệp ở Việt Nam  Trong những năm gần đây, vấn đề phát triển bền vững nói chung và phát triển bền vững của doanh nghiệp nói riêng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt […]

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc Hướng tới Bối cảnh ở Địa phương: Bài học từ Nhân quyền cho Người dân Bản địa

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc Hướng tới Bối cảnh ở Địa phương: Bài học từ Nhân quyền cho Người dân Bản địa Năm 2015, Liên Hợp Quốc đã tuyên bố về một chương trình đầy tham vọng, Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs). Với khát vọng tương tự […]

Tìm hiểu về các Mục tiêu Phát triển Bền vững Liên Hợp Quốc (SDGs) thông qua Mục tiêu số 7 về Tính Bền vững Năng lượng Trong Thế giới sau Covid-19

Tìm hiểu về các Mục tiêu Phát triển Bền vững Liên Hợp Quốc (SDGs) thông qua Mục tiêu số 7 về Tính Bền vững Năng lượng Trong Thế giới sau Covid-19 Liên hợp quốc (LHQ) đã xây dựng 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) và nhân loại đang cố gắng đi theo các […]

Tăng cường sự Tham gia của các Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ trong Chuỗi Giá trị Toàn cầu: Những Yếu tố Quyết định, Thách thức và Khuyến nghị về mặt Chính sách

Tăng cường sự Tham gia của các Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ trong Chuỗi Giá trị Toàn cầu: Những Yếu tố Quyết định, Thách thức và Khuyến nghị về mặt Chính sách Việc đạt được sự tăng trưởng kinh tế bao quát là một trong những vấn đề cấp bách nhất trong chương trình nghị sự […]

 Báo cáo Phát triển Bền vững 2019

Báo cáo Phát triển Bền vững 2019 Báo cáo Phát triển Bền vững 2019 đưa ra bảy kết luận chính: Cam kết chính trị  cao nhất cho các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) không đạt được kết quả như mong đợi. Tháng 9 năm 2019, nguyên thủ các nước sẽ gặp mặt trực […]