Các Quốc gia Đang phát triển Có thể làm gì để Đạt được sự Phát triển Bền vững: Bài học Kinh nghiệm từ Các Chỉ số Giàu có Toàn diện của các nước Đông Nam Á

Các Quốc gia Đang phát triển Có thể làm gì để Đạt được sự Phát triển Bền vững: Bài học Kinh nghiệm từ Các Chỉ số Giàu có Toàn diện của các nước Đông Nam Á Kể từ năm 2015, khi Liên hợp quốc (LHQ) thiết lập các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) […]

Chiến lược Hợp tác Y tế Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng

Chiến lược Hợp tác Y tế Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng Hợp tác y tế khu vực là một ưu tiên trong chương trình Hợp tác kinh tế Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS). Các nỗ lực nhằm thúc đẩy hợp tác và hội nhập khu vực cũng như xây dựng […]

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới về Đói nghèo và Thịnh vượng chung

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới về Đói nghèo và Thịnh vượng chung GIỚI THIỆU Loạt bài về Đói nghèo và Thịnh vượng chung cung cấp cho đọc giả toàn thế giới những ước tính mới nhất và chính xác nhất về xu hướng đói nghèo toàn cầu và thịnh vượng chung. Trong hơn […]

Báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu

Báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu Mặc dù nền kinh tế toàn cầu đang trỗi dậy sau sự sụp đổ gây ra bởi đại dịch, nhưng phục hồi được dự báo sẽ chậm lại. Sản lượng kinh tế toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng 4% vào năm 2021 nhưng vẫn thấp hơn 5% […]