Chuyển đổi hướng tới xã hội bền vững và tăng khả năng thích ứng ở khu vực châu Á Thái Bình Dương
Shamshad Akhtar; Bambang Susantono; Haoliang Xu, Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (2018)
Báo cáo này trình bày một cách tiếp cận mới thông qua thực hiện chính sách công nhằm hướng tới xã hội bền vững như được nêu trong Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Báo cáo trình bày sự thay đổi ở khu vực, những căng thẳng, cú sốc và cơ hội đang ảnh hưởng đến triển vọng của một khu vực đa dạng để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).
Báo cáo cũng định lượng hóa ảnh hưởng của các mối nguy tự nhiên có chọn lọc, các cú sốc về hàng hóa và về ô nhiễm đối với các hệ thống cơ bản của con người ở khu vực. Báo cáo làm nổi bật những nỗ lực thực tế đã được thực hiện bởi người dân, tổ chức xã hội dân sự, chính phủ và khu vực tư nhân để xây dựng khả năng thích ứng. Báo cáo thúc giục chúng ta cần chú ý đến tăng cường khả năng chuyển đổi xã hội nếu muốn đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Bản báo cáo chung này là tài liệu đóng góp vào đối thoại tiếp diễn trong khu vực và trên toàn cầu về những hướng đi để đạt được sự phát triển bền vững.
Mời các bạn đọc tiếp tại đây: Chuyển đổi hướng tới xã hội bền vững và tăng khả năng thích ứng ở khu vực châu Á Thái Bình Dương

 

Leave a Reply