Phân cấp Tài khóa và Bình đẳng Giới tại các Nền Kinh tế Đang Phát triển: Động lực của các Nhóm Thu nhập trong các Nền Kinh tế và của Hành vi Tham nhũng

Phân cấp Tài khóa và Bình đẳng Giới tại các Nền Kinh tế Đang Phát triển: Động lực của các Nhóm Thu nhập trong các Nền Kinh tế và của Hành vi Tham nhũng Một số lượng lớn các nghiên cứu về phân cấp tài khóa ủng hộ nhận định rằng các chỉnh quyền phân […]

Nhận Thức Về Chênh Lệch Giới Trong Thị Trường Lao Động Việt Nam

Nhận Thức Về Chênh Lệch Giới Trong Thị Trường Lao Động Việt Nam Trong hai thập kỷ qua, kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng một cách ấn tượng. Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực tăng cường hỗ trợ người tìm việc. Một số nghiên cứu đã ghi nhận sự khác biệt về giới, […]

Khoảng cách giàu nghèo theo giới tính của chủ hộ gia đình Việt Nam

Khoảng cách giàu nghèo theo giới tính của chủ hộ gia đình Việt Nam Đức Hồng Võ; Phương Đoàn Hồ; Chí Minh Hồ; Michael McAleer, Advances in Decision Sciences, Đại học Á Châu, Đài Loan (2019) Mặc dù khoảng cách thu nhập theo giới tính đã được đánh giá khá toàn diện, khoảng cách giàu […]