Khoảng cách giàu nghèo theo giới tính của chủ hộ gia đình Việt Nam

Đức Hồng Võ; Phương Đoàn Hồ; Chí Minh Hồ; Michael McAleer, Advances in Decision Sciences, Đại học Á Châu, Đài Loan (2019)

Mặc dù khoảng cách thu nhập theo giới tính đã được đánh giá khá toàn diện, khoảng cách giàu nghèo theo giới tính thường bị bỏ qua, đặc biệt là đối với các thị trường mới nổi như Việt Nam. Việc thiếu sự phân tích kỹ càng đã gây ra mối lo ngại lớn cho các nhà hoạt động và hoạch định chính sách vì các chính sách công liên quan đến bất bình đẳng về thu nhập và tài sản giữa các giới không đạt được kết quả mong muốn. Các nghiên cứu trước đây về giới ở các thị trường mới nổi chủ yếu tập trung vào thu nhập hơn là tài sản. Bài viết này cung cấp một đánh giá toàn diện và đề xuất các khuyến nghị chính sách liên quan đến vấn đề quan trọng này. Sử dụng dữ liệu từ Khảo sát Mức sống dân cư Việt Nam, bài viết nghiên cứu sự bất bình đẳng tài sản liên quan đến vấn đề giới trong các gia đình có chủ hộ đơn thân và các gia đình khác ở Việt Nam năm 2016.

Ngoài ra, bài nghiên cứu phát triển kỹ thuật phân rã Machado-Mata dựa trên phân rã Oaxaca-Blinder, được phát triển cho hồi quy phân vị nhằm xem xét mối quan hệ thông qua sự phân phối tích lũy tài sản. Kết quả thực nghiệm từ bài báo chỉ ra rằng trong số các gia đình bao gồm cả cha và mẹ, các gia đình có chủ hộ là nữ giới có sự khác biệt trong tích lũy tài sản lớn hơn. Ở mức tích lũy tài sản thấp hơn, sự bất bình đẳng theo giới chủ yếu liên quan đến các đặc điểm khác nhau cho cả hộ gia đình đơn thân và nhóm còn lại. Ở tầm trung và ngưỡng trên của phân phối tích lũy tài sản, sự khác biệt giới tính trong các nguồn lực (như trình độ học vấn và khu vực sinh sống) là những yếu tố chính để giải thích khoảng cách giàu nghèo. Dựa trên những kết quả thực nghiệm trong bài báo, Chính phủ Việt Nam có thể xem xét các chính sách nhằm hỗ trợ cho phụ nữ vì các gia đình có chủ hộ là nữ giới thường có ít tài sản hơn so với các gia đình có chủ hộ là nam giới.

Mời các bạn đọc tiếp bài nghiên cứu (bằng tiếng Anh) tại: Khoảng cách giàu nghèo theo giới tính của chủ hộ gia đình Việt Nam

 

 

 

Leave a Reply