Tổng quan Nhân đạo Toàn cầu 2021

Tổng quan Nhân đạo Toàn cầu 2021 Đại dịch Covid-19 đã dẫn đến một cuộc suy thoái toàn cầu trầm trọng nhất kể từ giai đoạn những năm 1930. Tình trạng nghèo cùng cực đã tăng lần đầu tiên trong vòng 22 năm trở lại đây, trong khi đó tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh. […]

Chiến lược Hợp tác Y tế Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng

Chiến lược Hợp tác Y tế Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng Hợp tác y tế khu vực là một ưu tiên trong chương trình Hợp tác kinh tế Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS). Các nỗ lực nhằm thúc đẩy hợp tác và hội nhập khu vực cũng như xây dựng […]

Báo cáo tổng quan Humantarian Action

Báo cáo tổng quan Humantarian Action UNFPA (2021) Báo cáo tổng quan Humantarian Action (Hành động nhân đạo) 2021 của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (DSLHQ) nêu bật nhu cầu và quyền của phụ nữ và trẻ em gái vị thành niên trong các trường hợp khẩn cấp – nhưng thường bị bỏ qua. […]

Đa dạng văn hóa – Bài học từ những câu chuyện

Đa dạng văn hóa – Bài học từ những câu chuyện Hoàng Cầm – Nguyễn Trường Giang, Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (2019) Cuốn sách là tập hợp một số thực hành văn hoá – xã hội thường bị hiểu lầm và cung cấp những lý giải về ý nghĩa […]