Di cư và Nghèo đói: Hướng tới Cơ hội Tốt hơn cho Người nghèo

Share4VNDev Logo

Di cư và Nghèo đói: Hướng tới Cơ hội Tốt hơn cho Người nghèo Murrugarra, Edmundo; Larrison, Jennica; Sasin, Marcin, Ngân hàng Thế giới (2011) Di cư luôn được coi là cơ hội để mọi người cải thiện cuộc sống của bản thân và gia đình. Ngày nay, sự chênh lệch lớn về thu nhập […]