Di cư và Nghèo đói: Hướng tới Cơ hội Tốt hơn cho Người nghèo

Murrugarra, Edmundo; Larrison, Jennica; Sasin, Marcin, Ngân hàng Thế giới (2011)

Di cư luôn được coi là cơ hội để mọi người cải thiện cuộc sống của bản thân và gia đình. Ngày nay, sự chênh lệch lớn về thu nhập giữa một số quốc gia càng thúc đẩy một số cá nhân di cư để thoát nghèo. Có nhiều lợi ích đối với các quốc gia có người đi di cư. Nhờ có lượng kiều hối chuyển về đã giúp nâng cao thu nhập và kích thích tiêu dùng; đồng thời giúp các gia đình khắc phục tình trạng thiếu tín dụng và giảm thiểu rủi ro khi tham gia vào các hoạt động sản xuất. Di cư cũng được xem là một chiến lược đối phó trong giai đoạn khó khăn. Kiều hối có thể được chi cho các khoản đầu tư, như nhà cửa và trường học, hoặc tiêu dùng trực tiếp ở hộ gia đình. Ngoài ra, người di cư có thể học được những kĩ năng mới và tiếp thu nền giáo dục tại các nước đến và chia sẻ tại nước của chính bản thân họ. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mặc dù di cư giúp cải thiện thu nhập và giảm đói nghèo, cơ hội di cư của người nghèo là khác nhau – có ít người nghèo di cư hơn, và họ thường đến những địa điểm “rẻ hơn” với lợi nhuận thấp hơn . Những rào cản chính mà người nghèo gặp phải khi di cư là thiếu cơ hội và chi phí cao. Điều này dẫn tới lợi nhuận thấp hơn, và rất có thể, khó thoát nghèo. Do tác động có tính chu kì, khả năng thoát nghèo mà những người di cư mang lại cho các quốc gia đang phát triển thường không được tối đa hóa.

Mời các bạn đọc tiếp nghiên cứu tại (Tiếng anh): Di cư và Nghèo đói: Hướng tới Cơ hội Tốt hơn cho Người nghèo