Du lịch Bền vững và Giảm nghèo ở Một số Nước Thành viên ASEAN

Du lịch Bền vững và Giảm nghèo ở Một số Nước Thành viên ASEAN Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá tác động của doanh thu từ ngành du lịch đối với việc giảm nghèo ở một số nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), bao gồm […]

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc Hướng tới Bối cảnh ở Địa phương: Bài học từ Nhân quyền cho Người dân Bản địa

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc Hướng tới Bối cảnh ở Địa phương: Bài học từ Nhân quyền cho Người dân Bản địa Năm 2015, Liên Hợp Quốc đã tuyên bố về một chương trình đầy tham vọng, Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs). Với khát vọng tương tự […]

Chiến lược Hợp tác Y tế Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng

Chiến lược Hợp tác Y tế Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng Hợp tác y tế khu vực là một ưu tiên trong chương trình Hợp tác kinh tế Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS). Các nỗ lực nhằm thúc đẩy hợp tác và hội nhập khu vực cũng như xây dựng […]

Báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu

Báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu Mặc dù nền kinh tế toàn cầu đang trỗi dậy sau sự sụp đổ gây ra bởi đại dịch, nhưng phục hồi được dự báo sẽ chậm lại. Sản lượng kinh tế toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng 4% vào năm 2021 nhưng vẫn thấp hơn 5% […]

Đổi mới Xã hội và Chính sách Xã hội – Trao quyền Quản lý Các tổ chức Sản xuất Bền vững cho Phụ nữ Bản địa ở Việt Nam và Mê-xi-cô

Đổi mới Xã hội và Chính sách Xã hội – Trao quyền Quản lý Các tổ chức Sản xuất Bền vững cho Phụ nữ Bản địa ở Việt Nam và Mê-xi-cô Medel-Ramírez, Carlos and Medel-López, Hilario, IIESES Universidad Veracruzana, Instituto de Antropología, Universidad Veracruzana (2019) Bản đề xuất đề cập đến vấn đề trao quyền […]

Sổ tay hướng dẫn phát triển cộng đồng

Sổ tay hướng dẫn phát triển cộng đồng Lê Văn An, Ngô Tùng Đức, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (2016) Cuốn Sổ tay bao gồm 7 chương và đi từ những khái niệm, nguyên tắc cơ bản nhất của phát triển cộng đồng đến các bước đi cụ thể kèm theo những […]