Phân cấp Tài khóa và Bình đẳng Giới tại các Nền Kinh tế Đang Phát triển: Động lực của các Nhóm Thu nhập trong các Nền Kinh tế và của Hành vi Tham nhũng

Phân cấp Tài khóa và Bình đẳng Giới tại các Nền Kinh tế Đang Phát triển: Động lực của các Nhóm Thu nhập trong các Nền Kinh tế và của Hành vi Tham nhũng Một số lượng lớn các nghiên cứu về phân cấp tài khóa ủng hộ nhận định rằng các chỉnh quyền phân […]

Đặc điểm Kinh tế Nông thôn Việt Nam

Đặc điểm Kinh tế Nông thôn Việt Nam – Bằng chứng từ Điều tra Hộ gia đình Nông thôn tại 12 Tỉnh của Việt Nam Tiếp nối sự thành công của chương trình cải cách Đổi mới, Việt Nam đã gặt hái được rất nhiều thành tựu kinh tế về tăng trưởng và giảm nghèo, […]

Nghiên Cứu Khám Phá về Nhận thức của Cán bộ Giảng dạy Đối với Phương pháp Học tập Kết hợp trong Giáo dục Đại học

Nghiên Cứu Khám Phá về Nhận thức của Cán bộ Giảng dạy Đối với Phương pháp Học tập Kết hợp trong Giáo dục Đại học Trong nhiều năm qua, giáo dục đại học hướng đến việc thực hiện phương pháp học tập kết hợp – một phương pháp kết hợp hình thức dạy học tại […]

Quốc tế hóa trong giáo dục đại học – Định hình lại thông qua các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc vì sự phát triển của xã hội

Các cơ sở giáo dục đại học (HEI) đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp các kiến ​​thức cần thiết để giải quyết những vấn đề toàn cầu mà chúng ta đang phải đối mặt. Vai trò này thường được gắn với khái niệm quốc tế hóa trong  giáo dục đại học, nhưng […]

Nhận Thức Về Chênh Lệch Giới Trong Thị Trường Lao Động Việt Nam

Nhận Thức Về Chênh Lệch Giới Trong Thị Trường Lao Động Việt Nam Trong hai thập kỷ qua, kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng một cách ấn tượng. Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực tăng cường hỗ trợ người tìm việc. Một số nghiên cứu đã ghi nhận sự khác biệt về giới, […]

Nâng cao năng lực của giảng viên trong khả năng tiếp cận công nghệ thông tin trong giáo dục hòa nhập: một bài tổng quan lý thuyết có hệ thống

Nâng cao năng lực của giảng viên trong khả năng tiếp cận công nghệ thông tin trong giáo dục hòa nhập: một bài tổng quan lý thuyết có hệ thống Trong 20 năm qua, việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) của các cơ sở giáo dục đại học đã tăng […]