Nguyên Tổng thư ký Liên hiệp quốc Kofi Anna đã từng nói “Kiến thức là quyền năng. Thông tin đem lại tự do. Giáo dục là chìa khoá của mọi sự tiến bộ, mọi xã hội và mọi gia đình” 

Dự án Share for the Development in Vietnam (hay viết tắt Share4VnDev) là dự án phi lợi nhuận nhằm chia sẻ các thông tin học thuật, nghiên cứu, và dữ liệu trong lĩnh vực phát triển; tạo cầu nối kết nối các học giả, nhà hoạt động phát triển, nhà nghiên cứu trao đổi thông tin nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững ở Việt Nam, xây dựng một môi trường học thuật, thực hành chuyên nghiệp, minh bạch, và hiệu quả trong lĩnh vực Phát triển, tiến tới giúp Việt Nam đạt các Mục tiêu Phát triển bền vững.