Tại sao khó chấm dứt được nạn đói trên toàn cầu?

Tác giả: ALEX DEWAAL, 24 Tháng Năm, 2022 Vừa qua, Liên Hợp Quốc ra thông báo về một kế hoạch nhằm chấm dứt và ngăn chặn nạn đói trên thế giới. Nếu những biện pháp này được triển khai, có thể làm giảm giá thực phẩm toàn cầu. Tuy nhiên vẫn sẽ khó chấm dứt nạn […]

Phát triển là Tự do: Phát triển là gì?

Theo Sen (1999), phát triển nên được định nghĩa là một quá trình nâng cao quyền tự do của cá nhân thay vì nhấn mạnh vào lợi ích kinh tế hoặc tiến bộ công nghệ. Ông cho rằng việc tăng thu nhập cá nhân hoặc thúc đẩy các công nghệ tiên tiến ở một quốc […]

Lời nguyền tài nguyên là gì?

Mặc dù thực tế cho thấy, nhiều quốc gia có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào như khoáng sản hoặc nhiên liệu, nhưng nghèo đói và bất bình đẳng vẫn là những vấn đề nhức nhối ở các quốc gia này. “Lời nguyền tài nguyên” liên quan đến một nghịch lý là các quốc […]

Viện trợ nước ngoài liệu có tốt cho các nước nghèo?

Liên hợp quốc khuyến nghị rằng các nước phát triển nên dành 0,7% tổng sản phẩm quốc dân của mình để hỗ trợ các nước kém phát triển cải thiện đời sống và phát triển thể chế (Roodman, 2004). Theo đó, viện trợ nước ngoài được coi là một trong những công cụ chính sách […]