Nghiên Cứu Khám Phá về Nhận thức của Cán bộ Giảng dạy Đối với Phương pháp Học tập Kết hợp trong Giáo dục Đại học

Nghiên Cứu Khám Phá về Nhận thức của Cán bộ Giảng dạy Đối với Phương pháp Học tập Kết hợp trong Giáo dục Đại học Trong nhiều năm qua, giáo dục đại học hướng đến việc thực hiện phương pháp học tập kết hợp – một phương pháp kết hợp hình thức dạy học tại […]

Quốc tế hóa trong giáo dục đại học – Định hình lại thông qua các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc vì sự phát triển của xã hội

Các cơ sở giáo dục đại học (HEI) đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp các kiến ​​thức cần thiết để giải quyết những vấn đề toàn cầu mà chúng ta đang phải đối mặt. Vai trò này thường được gắn với khái niệm quốc tế hóa trong  giáo dục đại học, nhưng […]

Nâng cao năng lực của giảng viên trong khả năng tiếp cận công nghệ thông tin trong giáo dục hòa nhập: một bài tổng quan lý thuyết có hệ thống

Nâng cao năng lực của giảng viên trong khả năng tiếp cận công nghệ thông tin trong giáo dục hòa nhập: một bài tổng quan lý thuyết có hệ thống Trong 20 năm qua, việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) của các cơ sở giáo dục đại học đã tăng […]

Môi trường học đường – Nghiên cứu định lượng về học sinh trung học cơ sở ở Việt Nam

Môi trường học đường – Nghiên cứu định lượng về học sinh trung học cơ sở ở Việt Nam Trần Thu Hương, Ngô Thanh Huệ, Nguyễn Hạnh Liên, Advances in Social Science, Education and Humanities Research (2019) Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu nhận thức chung của học sinh về khái niệm “môi trường học đường” […]