Đặc điểm Kinh tế Nông thôn Việt Nam – Bằng chứng từ Điều tra Hộ gia đình Nông thôn tại 12 Tỉnh của Việt Nam

Tiếp nối sự thành công của chương trình cải cách Đổi mới, Việt Nam đã gặt hái được rất nhiều thành tựu kinh tế về tăng trưởng và giảm nghèo, Việt nam đã phát triển nhanh hơn các nước đang phát triển khác; và từ năm 2014, sự khác biệt về tăng trưởng GDP bình quân đầu người giữa Việt Nam và mức trung bình của nhóm các nước thu nhập thấp và trung bình đã tăng lên đáng kể. Việt Nam hiện đang tăng khoảng 3,5% mỗi năm so với mức trung bình của một quốc gia có thu nhập thấp hoặc trung bình. Sau cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế năm 2008-09, Việt Nam có tỷ lệ lạm phát tương đối cao, nhưng trong những năm gần đây đã bị kiểm soát và hiện nay ngang bằng với tỷ lệ ở các nước đang phát triển khác. Sự ổn định kinh tế vĩ mô là đặc thù cơ bản của giai đoạn giữa các cuộc điều tra VARHS 2014 và 2016.

Báo cáo này chủ yếu tập trung vào trình bày các kết quả của 2.669 hộ gia đình. Tuy vậy, trong một vài trường hợp việc so sánh các kết quả VARHS của năm 2014 với các vòng điều tra trước sẽ rất thú vị. Những so sánh này được thực hiện dựa trên “dữ liệu bảng” của 2.665 hộ với những dữ liệu có ở năm 2014. Điều này nhằm đảm bảo rằng các kết quả từ các vòng khác nhau của cuộc điều tra có thể so sánh được.

Mời các bạn đọc tiếp tại (Tiếng Anh) Đặc điểm Kinh tế Nông thôn Việt Nam

Ref: Ayala-cantu, L. et al. (2017) Characteristics of the Vietnamese rural economy: Evidence from a 2016 rural household survey in 12 provinces of Viet Nam. Helsinki: UNU-WIDER.