Quan điểm Đầu tư về Chuỗi Giá trị Toàn cầu

Quan điểm Đầu tư về Chuỗi Giá trị Toàn cầu Cuốn sách đánh giá vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong chuỗi giá trị toàn cầu (GVC). Để kích thích chuyển đổi kinh tế thông qua GVC, các nhà hoạch định chính sách ở các nước đang phát triển cần hiểu […]

Chính sách Hỗ trợ của Chính phủ để Phát triển Bền vững Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành công nghiệp ở Việt Nam 

Chính sách Hỗ trợ của Chính phủ để Phát triển Bền vững Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành công nghiệp ở Việt Nam  Trong những năm gần đây, vấn đề phát triển bền vững nói chung và phát triển bền vững của doanh nghiệp nói riêng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt […]

Cảm nhận và Trải nghiệm của Người dân về Một số Biện pháp Ứng phó với Đại dịch COVID-19 của Các cấp Chính quyền

Cảm nhận và Trải nghiệm của Người dân về Một số Biện pháp Ứng phó với Đại dịch COVID-19 của Các cấp Chính quyền Nghiên cứu “Cảm nhận và trải nghiệm của người dân về một số biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19 của các cấp chính quyền” được Viện Nghiên cứu phát triển Mekong (MDRI) […]

Du lịch Bền vững và Giảm nghèo ở Một số Nước Thành viên ASEAN

Du lịch Bền vững và Giảm nghèo ở Một số Nước Thành viên ASEAN Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá tác động của doanh thu từ ngành du lịch đối với việc giảm nghèo ở một số nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), bao gồm […]

Nghiên cứu Khám phá về Trải nghiệm Giáo dục Từ xa của Sinh viên và Giáo viên Bậc Giáo dục Đại học trong Bối cảnh Đại dịch COVID-19

Nghiên cứu Khám phá về Trải nghiệm Giáo dục Từ xa của Sinh viên và Giáo viên Bậc Giáo dục Đại học trong Bối cảnh Đại dịch COVID-19 Tình hình đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều cơ sở giáo dục đại học phải chuyển đổi mô hình đào tạo sang giáo dục từ xa một […]

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc Hướng tới Bối cảnh ở Địa phương: Bài học từ Nhân quyền cho Người dân Bản địa

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc Hướng tới Bối cảnh ở Địa phương: Bài học từ Nhân quyền cho Người dân Bản địa Năm 2015, Liên Hợp Quốc đã tuyên bố về một chương trình đầy tham vọng, Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs). Với khát vọng tương tự […]