Kinh nghiệm Xuyên Quốc gia và Các Doanh nhân Lớn ở Các Nền Kinh tế Mới nổi: Bằng chứng từ Việt Nam

Các doanh nhân lớn trong lĩnh vực công nghệ ở các nền kinh tế mới nổi có kinh nghiệm xuyên quốc gia nhiều hơn hoặc khác với những người sáng lập của các doanh nghiệp phi công nghệ lớn khác hay không? Sử dụng Việt Nam như một nghiên cứu điển hình, chúng tôi thấy rằng họ có; những người sáng lập của các doanh nghiệp định hướng công nghệ lớn cao có kinh nghiệm xuyên quốc gia ở Hoa Kỳ cao hơn 15 lần so với các đồng nghiệp không sử dụng công nghệ và có khả năng tốt nghiệp các trường đại học Mỹ cao hơn 35 lần so với những người sáng lập khác, kinh doanh không theo định hướng công nghệ. Những người sáng lập của các doanh nghiệp phi công nghệ lớn thường ‘sống tại chỗ’ hơn, vì họ chủ yếu sống và học tập tại Việt Nam. Dữ liệu và phương pháp của chúng tôi bao gồm phân tích hồi quy logistic về chi tiết tiểu sử của 143 doanh nhân lớn của Việt Nam; các nhà sáng lập của 76 công ty (phi công nghệ) của Việt Nam có vốn hóa thị trường cao nhất và 67 nhà sáng lập của các công ty định hướng công nghệ lớn nhất của Việt Nam, về phương diện huy động vốn cổ phần tư nhân, tính đến tháng 4 năm 2020. Đóng góp lý thuyết của bài báo là thúc đẩy nó đưa ra những giải thích phân tích về lý do tại sao các doanh nhân dựa trên công nghệ có nhiều kinh nghiệm xuyên quốc gia hơn, đặc biệt là ở Mỹ, hơn những người sáng lập của các doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực khác; điều này giúp mở rộng lý thuyết về mối quan hệ giữa vốn xã hội và con người và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ. 

Mời các bạn đọc tiếp tại (Tiếng Anh) Kinh nghiệm Xuyên Quốc gia và Các Doanh nhân Lớn ở Các Nền Kinh tế Mới nổi: Bằng chứng từ Việt Nam

Biên dịch: Bảo

Hiệu đính: Bảo

Ref: Klingler-Vidra, R., Tran, B. L., & Chalmers, A. W. (2021). Transnational experience and high-performing entrepreneurs in emerging economies: Evidence from Vietnam. Technology in Society66, 101605.