Sách Hướng dẫn Lập bản đồ Nghèo đói Thông qua Tích hợp Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo

Năm 2017, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) công bố một dự án hỗ trợ kỹ thuật hỗ trợ thông tin – Dữ liệu cho Phát triển nhằm mục đích tăng cường năng lực của các cơ quan thống kê quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu dữ liệu ngày càng tăng cho việc hoạch định chính sách và giám sát các mục tiêu và chỉ tiêu phát triển. Một trong những đầu ra của dự án là cuốn sách hướng dẫn ghi lại các khái niệm từng bước đã được phát triển. Một trong những hợp phần của Dự án Dữ liệu cho Phát triển tập trung vào các chỉ số SDGs ở khu vực địa phương, đặc biệt là thống kê nghèo, được rút ra từ các nghiên cứu gần đây kết hợp dữ liệu không gian địa lý, hình ảnh vệ tinh và các thuật toán học máy mạnh mẽ với các nguồn dữ liệu truyền thống và các phương pháp thông thường để ước tính mức tình trạng nghèo đói ở các địa điểm cụ thể. Những dữ liệu này rất quan trọng trong việc hỗ trợ chính phủ và các cơ quan phát triển phân phối trợ giúp xã hội một cách hiệu quả hơn. Được biết, thống kê nghèo đói là một lĩnh vực mà đã có một số sáng kiến ​​để kết hợp nhiều loại dữ liệu. Việc có được dữ liệu kịp thời, chi tiết và đáng tin cậy đòi hỏi phải tích hợp các nguồn dữ liệu truyền thống với các nguồn dữ liệu sáng tạo. Việc phát triển cuốn sách hướng dẫn này được hưởng lợi từ kinh nghiệm trong các thử nghiệm thí điểm được thực hiện bằng cách sử dụng các bộ dữ liệu từ Philippines và Thái Lan, với sự hợp tác của các văn phòng thống kê quốc gia của các quốc gia này và Phòng thí nghiệm Dữ liệu Thế giới. “Sách Hướng dẫn Lập bản đồ Nghèo đói Thông qua Tích hợp Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo” bao gồm bảy chương xác định những cân nhắc thực tế và các yêu cầu kỹ thuật đối với cách tiếp cận mới này để lập bản đồ phân bố nghèo đói theo không gian. Cuốn sách cũng phác thảo các khoản đầu tư mà các cơ quan thống kê quốc gia yêu cầu để tận dụng đầy đủ lợi ích của việc kết hợp các nguồn dữ liệu sáng tạo vào các chương trình làm việc thông thường.

Mời các bạn đọc tiếp tại (Tiếng Anh) Sách Hướng dẫn Lập bản đồ Nghèo đói Thông qua Tích hợp Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo

Biên dịch: Đạt Bùi

Hiệu đính: Bảo

Ref: Asian Development Bank. (2021). A Guidebook on Mapping Poverty through Data Integration and Artificial Intelligence. Asian Development Bank.