Du lịch Bền vững và Giảm nghèo ở Một số Nước Thành viên ASEAN

Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá tác động của doanh thu từ ngành du lịch đối với việc giảm nghèo ở một số nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), bao gồm Thái Lan, Malaysia và Singapore. Mô hình Chuỗi thời gian cấu trúc Bayesian (BSTS) và thiết kế đường gấp khúc hồi quy (thiết kế RKD hoặc RK) đã được sử dụng để xác định ảnh hưởng giữa doanh thu du lịch với tỷ lệ nghèo trong giai đoạn 2009-2019. Kết luận chính từ phân tích là mối quan hệ giữa doanh thu du lịch và việc giảm nghèo (dưới dạng tỷ lệ nghèo) ở Malaysia và Singapore có mô hình tương tự nhau. Ngược lại, mô hình tác động của doanh thu du lịch đối với tỷ lệ nghèo ở Thái Lan khác với hai quốc gia còn lại. Đối với Singapore và Malaysia, tăng doanh thu du lịch có thể làm giảm tỷ lệ đói nghèo trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, sau một thời gian, việc tăng doanh thu du lịch trong giai đoạn sau sẽ không làm giảm tỷ lệ nghèo. Mặt khác, doanh thu du lịch của Thái Lan có thể làm giảm tỷ lệ nghèo theo thời gian. Tuy nhiên, trong những giai đoạn đầu, doanh thu du lịch của Thái Lan không thể giảm tỷ lệ nghèo.

Mời các bạn đọc tiếp tại (Tiếng Anh) Du lịch Bền vững và Giảm nghèo ở Một số Nước Thành viên ASEAN

Biên dịch: Diệu Anh

Hiệu đính: Bảo

Ref: Intapan, C., Chaiboonsri, C., & Piboonrungroj, P. (2021). Sustainable Tourism and Poverty Reduction in Selected ASEAN Member Countries. In Poverty Reduction for Inclusive Sustainable Growth in Developing Asia (pp. 77-97). Springer, Singapore.