Quan điểm Đầu tư về Chuỗi Giá trị Toàn cầu

Cuốn sách đánh giá vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong chuỗi giá trị toàn cầu (GVC). Để kích thích chuyển đổi kinh tế thông qua GVC, các nhà hoạch định chính sách ở các nước đang phát triển cần hiểu rõ hơn về chiến lược kinh doanh của các tập đoàn đa quốc gia (MNC), con đường quốc tế hóa cho các doanh nghiệp trong nước và cách mà các chính sách có thể tạo ra một môi trường thuận lợi cho cả hai loại hình doanh nghiệp. Phần I trình bày các lý thuyết mới nhất và bằng chứng thực nghiệm để minh họa mối quan hệ giữa FDI và sự tham gia của GVC. Các MNC đã thúc đẩy sự gia tăng phi thường của GVC trong ba thập kỷ qua khi có các quy trình sản xuất chuyên biệt và mở rộng mạng lưới trên quy mô toàn cầu. Các doanh nghiệp trong nước được hưởng lợi đáng kể từ việc tham gia vào các GVC khi học hỏi từ các MNC thông qua đầu tư, quan hệ đối tác hoặc thương mại. Phần II bao gồm sáu nghiên cứu điển hình xem xét các cách tiếp cận của các nước đang phát triển trong việc tận dụng vốn FDI để kích thích và tạo điều kiện cho sự tham gia và nâng cấp của GVC. Các nghiên cứu trường hợp bao gồm Kenya (làm vườn), Honduras (may mặc), Malaysia (điện tử) và Mauritius (du lịch). Một trường hợp khác tập trung vào nền kinh tế kỹ thuật số ở Hàn Quốc, Ấn Độ và Trung Quốc. Mỗi nghiên cứu điển hình đưa ra một cách tiếp cận khác nhau mà các nhà hoạch định chính sách đã tận dụng FDI để kích thích và tạo điều kiện cho sự tham gia và nâng cấp của GVC. Một nghiên cứu điển hình định lượng ở Rwanda và West Bengal, Ấn Độ, sử dụng dữ liệu ở cấp độ doanh nghiệp và giao dịch để cung cấp những hiểu biết mới về động lực giữa các MNC và các doanh nghiệp trong nước trong các chuỗi giá trị được chọn. Báo cáo cũng thảo luận về đại dịch COVID-19 (coronavirus) gần đây và tác động tiềm tàng của nó đối với FDI và GVC. Sự bùng phát đã gây ra những câu hỏi mới về GVC và thúc đẩy các xu hướng toàn cầu trước khủng hoảng như số hóa và chủ nghĩa dân tộc kinh tế. Cách các MNC và các công ty cung cấp của họ phản ứng với các cú sốc cung và cầu cũng như những bất ổn về chính sách sẽ đóng một vai trò quan trọng trong ứng phó và phục hồi khủng hoảng.

Mời các bạn đọc tiếp tại (Tiếng Anh) Quan điểm Đầu tư về Chuỗi Giá trị Toàn cầu

Biên dịch: Bảo

Hiệu đính: Bảo

Ref: Qiang, C. Z., Liu, Y., & Steenbergen, V. (2021). An Investment Perspective on Global Value Chains.