Nghiên cứu Khám phá về Trải nghiệm Giáo dục Từ xa của Sinh viên và Giáo viên Bậc Giáo dục Đại học trong Bối cảnh Đại dịch COVID-19

Tình hình đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều cơ sở giáo dục đại học phải chuyển đổi mô hình đào tạo sang giáo dục từ xa một cách khẩn cấp với tốc độ nhanh chóng nhưng chủ yếu phi cấu trúc. Trong bối cảnh chưa từng xảy ra này, điều quan trọng là phải hiểu được vai trò trung gian của công nghệ trong giáo dục và cách mà giáo viên và học sinh đang phải trải qua những thay đổi do ảnh hưởng của đại dịch. Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu phương thức học tập được thực hiện bằng công nghệ trong giai đoạn đầu của đại dịch và cách mà học sinh và giáo viên vượt qua sự thay đổi đột ngột này. Dữ liệu được thu thập từ một nghiên cứu mang tính định tính. Ba mươi cuộc phỏng vấn bán cấu trúc và chuyên sâu (20 sinh viên và 10 giáo viên) đã được thu thập và phân tích theo phương pháp phân tích theo chủ đề. Kết quả cho thấy việc áp dụng các công nghệ giáo dục từ xa do đại dịch đã có những tác động nhất định lên giáo dục, việc sử dụng nền tảng Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và sự thích ứng mang tính cá nhân. Bối cảnh giáo dục từ xa trong bối cảnh khẩn cấp đã mang lại các kết quả khác nhau trong quá trình giáo dục. Trong khi việc sử dụng các nền tảng ICT chủ yếu mang lại một trải nghiệm tích cực thì sự thích ứng cá nhân gần như lại là một trải nghiệm tiêu cực. Những kết quả này mang lại góc nhìn mới cho các tổ chức giáo dục đại học về các hoạt động mà họ có thể thực hiện, chẳng hạn như quản lý trải nghiệm học tập với các nền tảng tiêu chuẩn, nền tảng thể chế mở rộng, tiếp cận đào tạo phù hợp cho sinh viên và giáo viên cũng như các phương pháp đánh giá từ xa phù hợp khác.

Mời các bạn đọc tiếp tại (Tiếng Anh) Nghiên cứu Khám phá về Trải nghiệm Giáo dục Từ xa của Sinh viên và Giáo viên Bậc Giáo dục Đại học trong Bối cảnh Đại dịch COVID-19

Biên dịch: Tuyên Kim

Hiệu đính: Bảo

Ref: Oliveira, G., Grenha Teixeira, J., Torres, A., & Morais, C. (2021). An exploratory study on the emergency remote education experience of higher education students and teachers during the COVID‐19 pandemic. British Journal of Educational Technology.