Nghiên cứu Khám phá về Trải nghiệm Giáo dục Từ xa của Sinh viên và Giáo viên Bậc Giáo dục Đại học trong Bối cảnh Đại dịch COVID-19

Nghiên cứu Khám phá về Trải nghiệm Giáo dục Từ xa của Sinh viên và Giáo viên Bậc Giáo dục Đại học trong Bối cảnh Đại dịch COVID-19 Tình hình đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều cơ sở giáo dục đại học phải chuyển đổi mô hình đào tạo sang giáo dục từ xa một […]

Tìm hiểu về các Mục tiêu Phát triển Bền vững Liên Hợp Quốc (SDGs) thông qua Mục tiêu số 7 về Tính Bền vững Năng lượng Trong Thế giới sau Covid-19

Tìm hiểu về các Mục tiêu Phát triển Bền vững Liên Hợp Quốc (SDGs) thông qua Mục tiêu số 7 về Tính Bền vững Năng lượng Trong Thế giới sau Covid-19 Liên hợp quốc (LHQ) đã xây dựng 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) và nhân loại đang cố gắng đi theo các […]

Tổng quan Nhân đạo Toàn cầu 2021

Tổng quan Nhân đạo Toàn cầu 2021 Đại dịch Covid-19 đã dẫn đến một cuộc suy thoái toàn cầu trầm trọng nhất kể từ giai đoạn những năm 1930. Tình trạng nghèo cùng cực đã tăng lần đầu tiên trong vòng 22 năm trở lại đây, trong khi đó tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh. […]

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới về Đói nghèo và Thịnh vượng chung

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới về Đói nghèo và Thịnh vượng chung GIỚI THIỆU Loạt bài về Đói nghèo và Thịnh vượng chung cung cấp cho đọc giả toàn thế giới những ước tính mới nhất và chính xác nhất về xu hướng đói nghèo toàn cầu và thịnh vượng chung. Trong hơn […]