Báo cáo Thường niên về Chỉ số Nhà nước Dễ bị tổn thương 2020

Tổ chức Fund for Peace 2020

23% dân số thế giới sống ở các nước và vùng lãnh thổ dễ bị ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột (CFS), chiếm 2,7% GDP toàn cầu (OECD, 2020). CFS đã đạt được tiến bộ ít nhất trong việc thực hiện các “Mục tiêu Phát triển Bền vững” bao gồm Đói, Sức khoẻ, Bình đẳng giới và các mục tiêu khác. Xung đột đã làm giảm đáng kể những nỗ lực phát triển trong nhiều năm, đẩy nhiều quốc gia vào vòng luẩn quẩn của nghèo đói. Tính đến 2020, FCS là nơi sinh sống của 76,5% (460 triệu) người nghèo cùng cực. COVID-19 đã đẩy thêm 26 triệu người rơi vào tình trạng nghèo đói cùng cực. Hơn nữa, các nhà cầm quyền không thể thực hiện các trách nhiệm cốt lõi của một chính phủ do việc hạn chế về quyền lực, tính hợp pháp, năng lực quản lý hoặc việc giảm thiểu rủi ro liên quan đến xung đột, thiên tai và đại dịch.

Mời các bạn đọc tiếp tại (Tiếng Anh) Báo cáo thường niên về chỉ số nhà nước dễ bị tổn thương 2020

Biên dịch: Đạt Bùi

Hiệu đính: Bảo