Tìm hiểu về các Mục tiêu Phát triển Bền vững Liên Hợp Quốc (SDGs) thông qua Mục tiêu số 7 về Tính Bền vững Năng lượng Trong Thế giới sau Covid-19

Tìm hiểu về các Mục tiêu Phát triển Bền vững Liên Hợp Quốc (SDGs) thông qua Mục tiêu số 7 về Tính Bền vững Năng lượng Trong Thế giới sau Covid-19 Liên hợp quốc (LHQ) đã xây dựng 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) và nhân loại đang cố gắng đi theo các […]

 Báo cáo Phát triển Bền vững 2019

Báo cáo Phát triển Bền vững 2019 Báo cáo Phát triển Bền vững 2019 đưa ra bảy kết luận chính: Cam kết chính trị  cao nhất cho các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) không đạt được kết quả như mong đợi. Tháng 9 năm 2019, nguyên thủ các nước sẽ gặp mặt trực […]

Các Quốc gia Đang phát triển Có thể làm gì để Đạt được sự Phát triển Bền vững: Bài học Kinh nghiệm từ Các Chỉ số Giàu có Toàn diện của các nước Đông Nam Á

Các Quốc gia Đang phát triển Có thể làm gì để Đạt được sự Phát triển Bền vững: Bài học Kinh nghiệm từ Các Chỉ số Giàu có Toàn diện của các nước Đông Nam Á Kể từ năm 2015, khi Liên hợp quốc (LHQ) thiết lập các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) […]

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới về Đói nghèo và Thịnh vượng chung

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới về Đói nghèo và Thịnh vượng chung GIỚI THIỆU Loạt bài về Đói nghèo và Thịnh vượng chung cung cấp cho đọc giả toàn thế giới những ước tính mới nhất và chính xác nhất về xu hướng đói nghèo toàn cầu và thịnh vượng chung. Trong hơn […]

Cách xây dựng chỉ số nghèo đa chiều quốc gia

Cách xây dựng chỉ số nghèo đa chiều quốc gia Sabina Alkire, Adriana Conconi, Mónica Pinilla-Roncancio, Ana Vaz, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Sáng kiến phát triển Con người và Nghèo đói (OPHI) – Đại học Oxford (2019) Cuốn cẩm nang là sản phẩm hợp tác của Chương trình Phát triển […]