Các Quốc gia Đang phát triển Có thể làm gì để Đạt được sự Phát triển Bền vững: Bài học Kinh nghiệm từ Các Chỉ số Giàu có Toàn diện của các nước Đông Nam Á

Kể từ năm 2015, khi Liên hợp quốc (LHQ) thiết lập các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) cho giai đoạn 2015–2030, toàn thế giới đã chuyển hướng chú ý đến phát triển bền vững. Tuy nhiên, có rất ít các nghiên cứu tập trung vào cách các quốc gia có thể đạt được phát triển bền vững mà sử dụng các quan điểm toàn diện và phương pháp tiếp cận định lượng. Để bổ sung khoảng trống này, nghiên cứu này  đã thông qua Chỉ số Giàu có Toàn diện (IWI), đánh giá toàn diện các giá trị của sản xuất, tự nhiên và vốn nhân lực mà có đóng góp rõ ràng vào sự phát triển bền vững của các quốc gia.  Bằng cách sử dụng IWI, nghiên cứu này xem xét kỹ lưỡng liệu các nước đang phát triển trong khu vực ASEAN có phát triển theo hướng bền vững trong giai đoạn 1990 đến 2014. Chúng tôi chỉ ra rằng các nước ASEAN tuy giàu tài nguyên thiên nhiên nhưng lại gặp khó khăn trong việc phát triển bền vững. Ngược lại, có những quốc gia đã có thể vượt qua những trở ngại đối với phát triển bền vững bằng cách tăng cường vốn sản xuất, điều này phần nào được phản ánh qua GDP tương đối cao của các quốc gia đó. Để bảo tồn sự giàu có cho các thế hệ tương lai, việc quản lý các nguồn vốn theo cách phản ánh sự không đồng nhất của khu vực là chìa khóa để đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững trong khu vực ASEAN.

Mời các bạn đọc tiếp tại (Tiếng Anh) Các Quốc gia Đang phát triển Có thể làm gì để Đạt được sự Phát triển Bền vững: Bài học Kinh nghiệm từ Các Chỉ số Giàu có Toàn diện của các nước Đông Nam Á

Biên dịch: Đạt Bùi

Hiệu đính: Bảo

Ref: Endo, K., & Ikeda, S. (2021). How can Developing Countries Achieve Sustainable Development: Implications from the Inclusive Wealth Index of ASEAN Countries. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 1-10.