Tổng quan Nhân đạo Toàn cầu 2021

Tổng quan Nhân đạo Toàn cầu 2021 Đại dịch Covid-19 đã dẫn đến một cuộc suy thoái toàn cầu trầm trọng nhất kể từ giai đoạn những năm 1930. Tình trạng nghèo cùng cực đã tăng lần đầu tiên trong vòng 22 năm trở lại đây, trong khi đó tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh. […]

Báo cáo tổng quan Humantarian Action

Báo cáo tổng quan Humantarian Action UNFPA (2021) Báo cáo tổng quan Humantarian Action (Hành động nhân đạo) 2021 của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (DSLHQ) nêu bật nhu cầu và quyền của phụ nữ và trẻ em gái vị thành niên trong các trường hợp khẩn cấp – nhưng thường bị bỏ qua. […]