Báo cáo tổng quan Humantarian Action

UNFPA (2021)

Báo cáo tổng quan Humantarian Action (Hành động nhân đạo) 2021 của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (DSLHQ) nêu bật nhu cầu và quyền của phụ nữ và trẻ em gái vị thành niên trong các trường hợp khẩn cấp – nhưng thường bị bỏ qua. Báo cáo làm nổi bật những khủng hoảng lớn nhất trên thế giới mà phụ nữ và trẻ em gái đang phải đối mặt. Quỹ DSLHQ đang kêu gọi 818 triệu đô la để hỗ trợ 54 triệu phụ nữ, trẻ em gái và người trẻ tuổi, trong đó bao gồm 35 triệu phụ nữ ở độ tuổi sinh nở, 29 triệu trẻ vị thành niên và người trẻ và hơn 4 triệu phụ nữ mang thai tại 68 quốc gia. Qua báo cáo này, Quỹ DSLHQ nhấn mạnh nhu cầu thích ứng và đưa các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe giới tính và sinh sản, bạo lực giới và hỗ trợ sức khỏe tâm thần và tâm lý trong tình hình dịch COVID-19. Quỹ DSLHQ cũng kêu gọi nhiều đầu tư hơn nữa vào các tổ chức địa phương do phụ nữ lãnh đạo cũng như các tổ chức thanh niên –những lực lượng tiên phong trong đối phó với các thách thức và tạo ra sự thay đổi. Thêm vào đó, lời kêu gọi này cũng chỉ ra vai trò cốt yếu của hỗ trợ nhân quyền, phát triển bền vững và xây dựng hòa bình trong quá trình hồi phục sau COVID-19. Báo cáo cho biết, sự hợp tác và khả năng ứng biến tài tình đã giúp Quỹ DSLHQ hỗ trợ được 7 triệu phụ nữ tại 53 quốc gia với các dịch vụ về sức khỏe giới tính và sinh sản; 4,4 triệu người nhận được các dịch vụ và trợ cấp về kế hoạch hóa gia đình, và 2,8 triệu người nhận được các dịch vụ để khắc phục nạn bạo lực giới.

Mời các bạn đọc tiếp tại (Tiếng Anh) Báo cáo tổng quan Humantarian Action

Biên dịch: Huỳnh Trang

Hiệu đính: Bảo