Tác động của Đại dịch COVID-19 đối với các Doanh nghiệp Siêu nhỏ, Nhỏ và Vừa ở Châu Á và các Phản hồi Số hóa

Ngay sau khi đại dịch COVID-19 bùng nổ, nhiều chính phủ bắt đầu cung cấp hỗ trợ tài chính và các hình thức hỗ trợ khác cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) và người lao động của họ vì các doanh nghiệp nhỏ dễ bị ảnh hưởng bởi các cú sốc tiêu cực đối với chuỗi cung ứng của họ, nguồn lao động và nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ so với các doanh nghiệp lớn hơn. Tuy nhiên, vì MSMEs rất đa dạng nên mức độ nghiêm trọng của tác động của đại dịch đối với những doanh nghiệp này là khác nhau, phụ thuộc vào đặc điểm của từng doanh nghiệp. Sử dụng dữ liệu khảo sát trực tuyến của MSMEs từ tám nền kinh tế đang phát triển ở Nam Á, Đông Nam và Đông Bắc Á, chúng tôi cố gắng tìm hiểusâu hơn về tác động của đại dịch đối với MSMEs, đặc biệt là việc làm, doanh thu bán hàng và dòng tiền. Chúng tôi mô tả đặc điểm của những công ty bắt đầu tham gia vào thương mại trực tuyến và cố gắng xác định xem việc sử dụng thương mại trực tuyến và việc làm của họ có liên quan như thế nào trong thời điểm khó khăn này. Chúng tôi cũng kiểm tra sự hỗ trợ của chính phủ mà các MSMEs nhận được và mức độ đáp ứng nhu cầu hỗ trợ của họ.

Mời các bạn đọc tiếp tại (Tiếng Anh) Tác động của Đại dịch COVID-19 đối với các Doanh nghiệp Siêu nhỏ, Nhỏ và Vừa ở Châu Á và các Phản hồi Số hóa

Biên dịch: Hiền Lê

Hiệu đính: Bảo

Ref: Sonobe, T., Takeda, A., & Yoshida, S. (2021). The Impacts of the COVID-19 Pandemic on Micro, Small, and Medium Enterprises in Asia and Their Digitalization Responses.