Khám phá các Tác động của Cảm nhận Công bằng và Động lực đến Sự Hài lòng trong Giáo dục Đại học

Đối với nhiều học sinh Việt Nam, kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia là một trong những kỳ thi quan trọng nhất trong đời, chuyển tiếp từ giáo dục phổ thông lên giáo dục đại học. Kỳ thi quốc gia này được cho là cực kỳ quan trọng để tuyển sinh vào bậc giáo dục đại học, do vậy, thất bại trong hệ thống quản lý và bất bình đẳng trong giáo dục dẫn đến nhiều mối lo ngại nghiêm trọng về học thuật. Sử dựng khái niệm công bằng và khái niệm động lực, nghiên cứu nhằm khám phá các tác động của các khía cạnh công bằng và động lực đối với sự hài lòng của học sinh trong bối cảnh giáo dục, tập trung đặc biệt vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Nghiên cứu đề xuất một mô hình khái niệm và thực hiện một khảo sát online để kiểm định các giả thuyết liên quan. Các kết quả thực nghiệm của nghiên cứu phát hiện ra rằng công bằng phân phối, công bằng thủ tục và nội động lực có tác động đối với mức độ hài lòng của học sinh. Kết quả của nghiên cứu này có thể được các nhà hoạch định chính sách xem xét khi đưa ra các lựa chọn sáng suốt cũng như đề xuất các chương trình, dự án để chính phủ Việt Nam triển khai trong thời gian tới nhằm vào mục tiêu phát triển hệ thống tuyển sinh đại học trong tương lai. Nghiên cứu này đề xuất rằng việc tiếp nhận chính sách và hệ thống quản lý hiệu quả hơn sẽ tạo ra tác động đáng kể đến sự hài lòng về học thuật và môi trường giáo dục đại học.

Mời các bạn đọc tiếp tại (Tiếng Anh) Khám phá các Tác động của Cảm nhận Công bằng và Động lực đến Sự Hài lòng trong Giáo dục Đại học

Ref: Bao, N. V., & Cho, Y. C. (2021). Exploring Effects of Perceived Justice and Motivation on Satisfaction in Higher Education. East Asian Journal of Business Economics, 9(3), 1-13.