Tìm hiểu vai trò của người phụ nữ La Ha tỉnh Sơn La trong gia đình và cộng đồng

USAID, iSEE (2019)

Báo cáo được thực hiện bởi Nhóm Tây Bắc nhằm xem xét vị thế và vai trò của người phụ nữ La Ha trong gia đình, phân chia lao động và các hoạt động cộng đồng. Từ đó thấy được vai trò của giới trong những thực hành văn hóa (các văn hóa truyền thống, phong tục tập quán của người La Ha) giống và khác nhau như thế nào so với những tài liệu chúng tôi đã được tìm hiểu. Báo cáo đưa ra một “góc nhìn khác” cho nhóm nghiên cứu và mọi người về dân tộc La Ha nói chung và phụ nữ dân tộc La Ha nói riêng so với những thứ mọi người được nghe, được nói,… trước đó.
Những câu hỏi được đặt ra trong nghiên cứu này bao gồm:
– Phụ nữ La Ha nhận thức về vai trò của mình trong gia đình và cộng đồng như thế nào?
– Sự quan tâm, tác động của cộng đồng (Người dân tộc La Ha, người dân tộc khác, các tổ chức chính trị – xã hội tại địa phương) có tác động ra sao đến người phụ nữ dân tộc La Ha?
– Những tác động về phương thức lao động sản xuất, những hoạt động văn hóa bên ngoài có ảnh hưởng như thế nào đến vai trò của họ và họ có thay đổi hay chịu ảnh hưởng trước những tác động đó hay không?
Để có câu trả lời cho những câu hỏi trên, các bạn vui lòng đọc thêm tại: Tìm hiểu vai trò của người phụ nữ La Ha tỉnh Sơn La trong gia đình và cộng đồng
Nguồn ảnh: Người La Ha – Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam