Báo cáo của Ngân hàng Thế giới về Đói nghèo và Thịnh vượng chung

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới về Đói nghèo và Thịnh vượng chung GIỚI THIỆU Loạt bài về Đói nghèo và Thịnh vượng chung cung cấp cho đọc giả toàn thế giới những ước tính mới nhất và chính xác nhất về xu hướng đói nghèo toàn cầu và thịnh vượng chung. Trong hơn […]

Sổ tay hướng dẫn phát triển cộng đồng

Sổ tay hướng dẫn phát triển cộng đồng Lê Văn An, Ngô Tùng Đức, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (2016) Cuốn Sổ tay bao gồm 7 chương và đi từ những khái niệm, nguyên tắc cơ bản nhất của phát triển cộng đồng đến các bước đi cụ thể kèm theo những […]