Sổ tay hướng dẫn phát triển cộng đồng
Lê Văn An, Ngô Tùng Đức, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (2016)
Cuốn Sổ tay bao gồm 7 chương và đi từ những khái niệm, nguyên tắc cơ bản nhất của phát triển cộng đồng đến các bước đi cụ thể kèm theo những lưu ý thực tiễn để giúp người làm công tác phát triển cộng đồng có thể dễ dàng áp dụng và tìm ra những câu trả lời khi gặp vướng mắc trong quá trình làm công tác phát triển cộng đồng.
Mời các bạn đọc tiếp tại đây: Sổ tay hướng dẫn phát triển cộng đồng