Đa dạng văn hóa – Bài học từ những câu chuyện
Hoàng Cầm – Nguyễn Trường Giang, Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (2019)
Cuốn sách là tập hợp một số thực hành văn hoá – xã hội thường bị hiểu lầm và cung cấp những lý giải về ý nghĩa của các thực hành văn hoá này từ quan điểm của người trong cuộc. Thông qua 14 câu chuyện được trình bày ở phần II của cuốn sách, các tác giả hy vọng rằng, những diễn giải và các bài học được đưa ra sẽ cung cấp thêm cho bạn đọc một cách nhìn khác để có thể hiểu sâu hơn về các thực hành văn hoá phong phú và đa dạng của các tộc người thiểu số đang thực hành hiện nay, từ đó tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, giảm thiểu định kiến và có được các chính sách phù hợp cho vùng các tộc người dân tộc thiểu số.
Mời các bạn đọc tiếp tại: Đa dạng văn hóa Bài học từ những câu chuyện