Đa dạng văn hóa – Bài học từ những câu chuyện

Đa dạng văn hóa – Bài học từ những câu chuyện Hoàng Cầm – Nguyễn Trường Giang, Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (2019) Cuốn sách là tập hợp một số thực hành văn hoá – xã hội thường bị hiểu lầm và cung cấp những lý giải về ý nghĩa […]