Khoảng cách giàu nghèo theo giới tính của chủ hộ gia đình Việt Nam

Khoảng cách giàu nghèo theo giới tính của chủ hộ gia đình Việt Nam Đức Hồng Võ; Phương Đoàn Hồ; Chí Minh Hồ; Michael McAleer, Advances in Decision Sciences, Đại học Á Châu, Đài Loan (2019) Mặc dù khoảng cách thu nhập theo giới tính đã được đánh giá khá toàn diện, khoảng cách giàu […]