Cơ hội việc làm ở Thụy Sĩ

  • Vị trí: Trợ lý Nghiên cứu trong Khoa học Xã hội Định lượng
  • Thời gian làm việc: Là một phần của sự hợp tác giữa IOM – Trụ sở Di cư của Liên Hợp Quốc và ETH Zürich, vị trí này được bảo đảm trong ít nhất 06 tháng bắt đầu từ tháng 7 năm 2020 (có thể gia hạn tới một năm tùy theo năng lực và hiệu suất công việc).
  • Địa điểm: Zurich và/hoặc Geneva, Thuỵ Sỹ
  • Đọc thêm: Cơ hội việc làm ở Thụy Sĩ