Đánh giá Tác động trong thực tiễn

Gertler, Paul J.; Martinez, Sebastian; Premand, Patrick; Rawlings, Laura B.; Vermeersch, Christel M. J, Ngân hàng Thế giới (2016)

Bản phát hành lần hai của quyển sách Đánh giá Tác động trong thực tiễn giới thiệu một cách toàn diện và dễ hiểu về đánh giá tác động cho các nhà hoạch định chính sách và các nhà hoạt động trong lĩnh vực phát triển. Được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2011, cuốn sách đã được sử dụng rộng rãi trên các cộng đồng phát triển và học thuật. Cuốn sách đưa các ví dụ thực tế vào để trình bày các hướng dẫn thực tiễn nhằm thiết kế và thực hiện đánh giá tác động. Người đọc sẽ hiểu được các đánh giá tác động và cách tốt nhất để sử dụng chúng để thiết kế các chính sách và chương trình dựa trên bằng chứng. Phiên bản cập nhật bao gồm các kỹ thuật mới nhất để đánh giá chương trình và bao gồm hướng dẫn triển khai mới nhất, cũng như một loạt các ví dụ và nghiên cứu điển hình mở rộng dựa trên những thách thức phát triển gần đây. Cuốn sách cũng bao gồm tài liệu mới về đạo đức nghiên cứu và quan hệ đối tác để tiến hành đánh giá tác động. Sách được chia thành bốn phần: phần một thảo luận về những gì cần đánh giá và tại sao; phần hai trình bày các phương pháp đánh giá tác động chính; phần ba đề cập đến cách quản lý các đánh giá tác động; phần bốn xem xét lấy mẫu đánh giá tác động và thu thập dữ liệu. Các nghiên cứu điển hình minh họa các ứng dụng khác nhau của đánh giá tác động. Cuốn sách liên kết đến tài liệu hướng dẫn bổ sung có sẵn trực tuyến, bao gồm một trường hợp áp dụng cũng như các câu hỏi và trả lời. Phiên bản thứ hai được cập nhật sẽ là một nguồn tài nguyên quý giá cho cộng đồng phát triển quốc tế, các trường đại học và các nhà hoạch định chính sách tìm cách xây dựng bằng chứng tốt hơn về những gì hoạt động trong quá trình phát triển.

Mời các bạn đọc tiếp tại (Tiếng Anh)  Đánh giá Tác động trong thực tiễn

Biên dịch: Như Dương

Hiệu đính: Gia Linh & Bảo

Ref: Gertler, P. J., Martinez, S., Premand, P., Rawlings, L. B., & Vermeersch, C. M. (2016). Impact Evaluation in Practice. The World Bank.