Giám sát tình trạng đói nghèo toàn cầu: Báo cáo của Ủy ban đói nghèo toàn cầu
Tony Atkinson, Ngân hàng Thế giới (2017)
Năm 2013, Nhóm Ngân hàng Thế giới đã công bố hai mục tiêu sẽ được triển khai toàn cầu. Đầu tiên là xóa nghèo kinh niên – đưa số người nghèo cùng cực – những người có thu nhập dưới hơn 1,25 đô la một ngày tính theo sức mua tương đương (PPP) xuống dưới 3% dân số thế giới vào năm 2030. Thứ hai là thúc đẩy sự thịnh vượng chung, đồng nghĩa với việc tăng thu nhập bình quân đầu người của 40% dân số nghèo nhất ở mỗi quốc gia.
Năm ngoái, các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc tại New York đã đồng ý cùng thiết lập các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) cho chương trình Nghị sự Phát triển sau năm 2015, và mục tiêu quan trọng nhất là xóa nghèo cùng cực ở mọi nơi, trên mọi phương diện. Cả câu chữ và tinh thần của SDGs thể hiện sự đồng thuận cao về khái niệm nghèo – một khái niệm đa chiều phản ánh sự thiếu hụt về nhiều mặt của con người. Điều này cũng nói lên rằng, vẫn đang tồn tại rất ít sự đồng thuận để tìm ra cách tốt nhất đo đếm những thiếu hụt đó; và liệu có nên tổng hợp thông tin về những vấn đề này hay không.
Báo cáo này đề xuất Ngân Hàng nên đo lường và giám sát tình trạng đói nghèo toàn cầu ở hai phương diện: (1) Nên định nghĩa lại Nghèo cùng cực trong năm 2015 ở mức thu nhập bình quân đầu người/một ngày điều chỉnh theo PPP là bao nhiêu? (2) Ngân hàng Thế giới nên đưa ra những lựa chọn nào cho các Nhà hoạch định chính sách về thước đo nghèo đói mang tính tiền tệ và phi tiền tệ? Ngân hàng Thế giới đóng vai trò quan trọng trong việc định hình một cuộc tranh luận toàn cầu về cuộc chiến chống đói nghèo, các chỉ số và dữ liệu của Ngân hàng đã đóng góp vào các chính sách thực tế của những quốc gia đang là Khách hàng của Ngân hàng, và ở một mức độ nhất định, tất cả các quốc gia trên thế giới. Do đó, làm thế nào chúng ta trả lời các câu hỏi trên có thể có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu.
Mời các bạn đọc toàn bộ báo cáo tại đây: Giám sát tình trạng đói nghèo toàn cầu: Báo cáo của Ủy ban đói nghèo toàn cầu