Share for Development in Vietnam

Nguyên Tổng thư ký Liên hiệp quốc Kofi Anna đã từng nói “Kiến thức là quyền năng. Thông tin đem lại tự do. Giáo dục là chìa khoá của mọi sự tiến bộ, mọi xã hội và mọi gia đình” (Knowledge is power. Information is liberating. Education is the premise of progress, in every society, in every family).

Dự án Share for the Development in Vietnam (hay viết tắt Share4VnDev) là dự án phi lợi nhuận nhằm chia sẻ các thông tin học thuật, nghiên cứu, và dữ liệu trong lĩnh vực phát triển; tạo cầu nối kết nối các học giả, nhà hoạt động phát triển, nhà nghiên cứu trao đổi thông tin nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững ở Việt Nam, xây dựng một môi trường học thuật, thực hành chuyên nghiệp, minh bạch, và hiệu quả trong lĩnh vực Phát triển, tiến tới giúp Việt Nam đạt các Mục tiêu Phát triển bền vững (Sustainable Development Goals, SDGs).

Các hoạt động chính của dự án Share4VNDev bao gồm:

(1) Đánh giá, giới thiệu Sách trong lĩnh vực Phát triển, dịch thuật và xuất bản Sách trong lĩnh vực phát triển;

(2) Cập nhật hàng ngày các tin tức về phát triển, kinh tế – xã hội – chính trị liên quan đến phát triển ở Việt Nam và xu hướng trên thế giới; các bài học thành công và thất bại từ câu chuyện phát triển ở các nước trên thế giới;

(3) Giới thiệu, chia sẻ các tập san, bài nghiên cứu; thu thập các dữ liệu, ý kiến Chuyên gia phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, thực hành trong lĩnh vực phát triển.

Ngoài ra, Share4VNDev cũng sẽ chia sẻ các cơ hội hoạt động trong lĩnh vực phát triển, các khóa đào tạo ngắn hạn – dài hạn, các khóa học nâng cao Thạc sĩ, Tiến sĩ dành cho các bạn trẻ đam mê.

Trong khuôn khổ hoạt động, Share4VnDev sử dụng định nghĩa Phát triển của tổ chức Liên Hiệp Quốc: Phát triển là những nỗ lực nhằm nâng cao mọi mặt đời sống cả vật chất và tinh thần của người dân. triển bền vững tìm kiếm sự phát triển cân bằng giữa ba trụ cột chính: kinh tế, xã hội, và môi trường: thúc đẩy sự thịnh vượng và các cơ hội kinh tế; nâng cao phúc lợi xã hội; đồng thời, đảm bảo bảo vệ môi trường và hệ sinh thái. Đây được xem là con đường tốt nhất nhằm đạt được mục tiêu nâng cao đời sống của người dân trên thế giới

Trong bối cảnh đó, tháng 9 năm 2015, 193 quốc gia thành viên Liên hiệp quốc đã thông qua Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển bền vững tại Hội nghị Thượng đỉnh thế giới, bao gồm 17 Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) như một lộ trình để chấm dứt đói nghèo, chống biển đối khí hậu, đảm bảo bình đẳng giới, và thúc đẩy hòa bình và công bằng. Việt Nam cam kết thực hiện 17 Mục tiêu trên, tiến tới sự phát triển toàn diện, công bằng, và bền vững, và đã đưa vào Chương trình Nghị sự quốc gia với lộ trình thực hiện, giám sát cụ thể.

Đặt trong bối cảnh Việt Nam hiện nay đã gia nhập nhóm các nước có thu nhập trung bình thấp (Lower middle-income country) năm 2011, nguồn đầu tư từ nước ngoài hỗ trợ các chương trình phát triển ngày càng hạn chế, Việt Nam, trong mục tiêu trở thành nước công nghiệp năm 2020, ngày càng đối mặt với nhiều vấn đề về phát triển như đô thị hóa, đói nghèo, bất bình đẳng giới, biến đổi khí hậu, xung đột, etc. Trong khi đó, các cách tiếp cận truyền thống giải quyết các vấn đề về phát triển ở Việt Nam còn mang tính ngắn hạn, thiếu tính chuyên nghiệp và bền vững; đội ngũ làm công tác phát triển chưa được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết; việc tiếp cận các nguồn tài liệu về Việt Nam và thế giới còn hạn chế; cơ sở dữ liệu xây dựng theo địa phương theo các lĩnh vực phát triển chưa được hoàn chỉnh. Chia sẻ những trăn trở trên, Share4VNDev ra đời với hy vọng góp sức giải quyết những lỗ hổng trên, cung cấp nguồn tài liệu đáng tin cậy và chia sẻ một diễn đàn chung cho các nhà nghiên cứu, nhà hoạt động phát triển, và các bạn trẻ đam mê các hoạt động xã hội, cộng đồng, và phát triển. Share4VnDev sẽ tập trung vào các nguồn tài liệu và trao đổi liên quan đến các Mục tiêu Phát triển Bền vững bao gồm tăng trưởng kinh tế, quản trị, giáo dục, nghèo đói, bình đẳng giới, biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, toàn cầu hoá, vệ sinh, và nước sạch.

THÔNG TIN SÁNG LẬP VIÊN

Trương Thanh Mai: Chevening Alumni (Cựu Sinh viên Học bổng Chevening tại Học viện Phát triển (Institute of Development Studies), trường Đại học Sussex, Anh; Ứng viên Tiến sĩ tại trường Chính phủ và Chính sách Công (School of Government and Public policy), Đại học Arizona, Mỹ.

Đỗ Ngọc Thảo: Cựu sinh viên Chương trình Học bổng trao đổi Global Ugrad trường Đại học Montana, Mỹ; Cựu sinh viên Học bổng Chevening tại Học viện Phát triển, Đại học Sussex, Anh; Thực tập Nghiên cứu tại Viện Ứng phó Thiên tai Ấn Độ (All India Disaster Mitigation Institute); Ứng cử viên giải thưởng Forbes 30 under 30 hạng mục Đóng góp Phát triển xã hội 2015.

Nguồn tham khảo:

1. United Nations. Sustainable Development Goals: 17 goals to transform our world. Accessed at http://www.un.org/sustainabledevelopment/. Retrieved on 05 June 2017.

2. United Nations Development Programme (UNDP). UNDP in Vietnam. Sustainable Development Goals. Accessed at http://www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/sustainable-development-goals.html. Retrieved on 05 June 2017.

3. Vietnam Agenda 21 Office, Ministry of Planning and Investment, Vietnam. Publications. Accessed at http://va21.gov.vn/. Retrieved on 05 June 2017.