Hiểu về Tăng trưởng và Nghèo đói: Lý thuyết, Chính sách và Bài học kinh nghiệm

Raj Nallari và Breda Griffith, Ngân hàng Thế giới (2011)

Cuốn sách giới thiệu các lý thuyết và chính sách ảnh hưởng đến sự tăng trưởng kinh tế và nghèo đói. Đây là một bản tổng hợp các ghi chú bài giảng được sử dụng trong các khóa học trực tiếp cũng như trực tuyến được trình bày bởi Chương trình về Nghèo đói của Viện Ngân hàng Thế giới (WBI) diễn ra trong tháng 8 năm 2004. Chương trình về Nghèo đói là một trong những chương trình học tập cốt lõi của WBI. Cuộc thảo luận về vấn đề này ít chuyên sâu hơn những cuộc thảo luận khác, và đối tượng được hướng đến bao gồm các nhà hoạch định chính sách, nhà phân tích chính sách và đại diện của các cơ quan tài trợ và các tổ chức xã hội dân sự. 

Sách được chia thành ba phần. Phần I thảo luận về các khái niệm cơ bản và các vấn đề đo lường liên quan đến nghèo đói, thu nhập quốc dân và tăng trưởng kinh tế. Phần II đề cập đến các chính sách kinh tế vĩ mô quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn. Phần này bao gồm các chính sách tài chính và tỷ giá hối đoái do chính phủ thực thi cũng như vai trò của các tổ chức tài chính, hỗ trợ phát triển (hoặc viện trợ), giảm nợ và chính sách thương mại. Phần III bao gồm các chính sách cơ cấu ngành ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế dài hạn và giảm nghèo. 

Để nhấn mạnh tác động của việc quản trị tốt và cung cấp dịch vụ hiệu quả trong tăng trưởng và giảm nghèo, các chương khác sẽ trình bày về phát triển công nghệ và thể chế, giáo dục, y tế, lao động và đất đai. Các vấn đề mới nổi gần đây như đô thị hóa, quy định, cơ sở hạ tầng, nền kinh tế phi chính thức, kinh tế chính trị của hoạch định chính sách, biến động và toàn cầu hóa dòng tiền tài chính cũng được thảo luận. Cái gọi là vốn tự nhiên và biến đổi khí hậu cũng được giới thiệu và liên kết với tăng trưởng. Sách kết thúc với một chương tóm tắt kiến ​​thức về lý thuyết tăng trưởng, xem xét quá trình tăng trưởng ở 13 quốc gia thành công và rút ra bài học cho các quốc gia đang phát triển khác. Chúng tôi hy vọng rằng chương này có thể giúp ích cho các nhà hoạch định chính sách trong việc xác định các hạn chế đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế mà có thể là duy nhất cho mỗi quốc gia. Xuyên suốt cuốn sách, các nỗ lực đã được thực hiện để tập hợp các cuộc thảo luận lý thuyết với bằng chứng thực nghiệm để cung cấp cho độc giả một bức tranh rõ ràng hơn về tác động của các chính sách kinh tế đối với tăng trưởng và giảm nghèo.

Mời các bạn đọc cuốn sách tại (Tiếng anh) Hiểu về Tăng trưởng và Nghèo đói: Lý thuyết, Chính sách và Bài học kinh nghiệm

Biên dịch: Thiện Trần

Hiệu đính: Hiếu & Bảo