Trường Chính sách công và Quản lý KDI được thành lập năm 1997, là một trong những trường sau đại học công lập nổi tiếng bậc nhất ở Hàn Quốc, trực thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Hàn Quốc (Korea Development Institute). Các chương trình đào tạo của trường được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Trường có trên 50% số lượng sinh viên là sinh viên quốc tế đến từ hơn 110 quốc gia trên thế giới, trong đó 95% được nhận học bổng toàn phần bao gồm học phí và sinh hoạt phí.

Bậc học: Thạc sỹ, Tiến sỹ
Ngành học: Chính sách công, Chính sách phát triển, Quản lý công
Giá trị học bổng: Học bổng chi trả toàn bộ học phí và cấp khoản sinh hoạt phí 1,000,000 won mỗi tháng.

Thông tin chi tiết xem tại: Học bổng KDI