Khóa học trực tuyến về Bảo trợ xã hội do chuyên gia quốc tế giảng dạy – Hoàn toàn miễn phí & Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành – rất hữu ích trong bối cảnh dịch bệnh toàn cầu dành cho mọi người ở bất cứ đâu!

Trung tâm Bảo trợ Xã hội tại IDS, phối hợp với Irish Aid tổ chức khóa học trực tuyến Social Protection: A Primer (tạm dịch: Hiểu biết cơ bản về Bảo trợ xã hội) giúp cung cấp những hiểu biết cơ bản về các khái niệm và định nghĩa chính, giải thích chi tiết các công cụ chính trong ‘bộ công cụ bảo trợ xã hội’, đi sâu vào sự khác biệt giữa các vùng và xem xét các vấn đề chính trong việc xây dựng hệ thống bảo trợ xã hội; kèm theo rất nhiều ví dụ thực tiễn. Lợi thế của việc học trực tuyến là bạn có thể chủ động sắp xếp lịch học và tiến độ phù hợp cho mình, và học bao nhiêu lần tùy mong muốn. 

Đôi nét về giảng viên:
Tiến sĩ Keetie Roelen là Nghiên cứu viên chuyên về lĩnh vực bảo trợ xã hội ở IDS và là Đồng Giám đốc của Centre for Social Protection. 

Keetie đã làm việc với nhiều tổ chức quốc tế như UNICEF, FAO và Concern Worldwide, thực hiện công việc nghiên cứu và tư vấn chính sách ở Đông Nam Á, Nam và Đông Phi, Trung và Đông Âu. Cô có kỹ năng nghiên cứu định lượng và định tính, đồng thời đã thiết kế và cung cấp các bài giảng và khóa đào tạo cho sinh viên Thạc sĩ, các chuyên gia, học viên và các nhà hoạch định chính sách. Công việc của cô đã được xuất bản dưới dạng các ấn phẩm tạp chí được bình duyệt và các chương sách, bài báo làm việc và báo cáo dự án.

Tìm hiểu thêm về khóa học (tiếng Anh) tại: Khóa học online: Hiểu biết cơ bản về Bảo trợ xã hội