Lạm phát ở các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển: Sự phát triển, động lực và chính sách

Ha, Jongrim Kose, M. Ayhan Ohnsorge, Franziska, Ngân hàng Thế giới (2019)

Cũng giống như các nền kinh tế tiên tiến, lạm phát ở thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển đã có sự sụt giảm đáng kể trong nửa thế kỷ qua. Tuy nhiên nghiên cứu hầu như chỉ tập trung vào các nền kinh tế tiên tiến. Cuốn sách này lấp đầy khoảng trống đó bằng cách cung cấp những phân tích đầu tiên một cách toàn diện và có hệ thống về lạm phát ở các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển. Các nội dung bao gồm nghiên cứu về cách lạm phát diễn ra cũng như cách các nền kinh tế trở nên đồng bộ hóa; điều gì dẫn đến lạm phát trên toàn cầu và trong quốc gia; tại điểm nào lạm phát kỳ vọng trở nên ổn định hơn; và biến động tỷ giá hối đoái có thể dẫn đến lạm phát như thế nào. Để đi đến kết luận, cuốn sách sử dụng các phương pháp tiếp cận thực nghiệm tiên tiến. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng cung cấp một nguồn dữ liệu phong phú về các phương pháp đo lường lạm phát cho một mẫu gần như mang tính toàn cầu của các quốc gia trong hơn nửa thế kỷ qua nhằm thúc đẩy nghiên cứu sâu hơn về chủ đề quan trọng này.

Mời các bạn đọc tiếp tại (Tiếng Anh) Lạm phát ở các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển: Sự phát triển, động lực và chính sách

Biên dịch: Hiền Lê

Hiệu đính: Linh & Bảo

Ref: Ha, J., Kose, M. A., & Ohnsorge, F. (Eds.). (2019). Inflation in Emerging and Developing Economies: Evolution, Drivers, and Policies. World Bank Publications.