Nghèo đói ở một châu Phi đang trỗi dậy

Nhận thức về châu Phi đã thay đổi đáng kể. Từng coi là lục địa của chiến tranh, nạn đói và nghèo  khổ đeo bám cuối thập niên 90, giờ đây người ta tập trung vào “Châu Phi trỗi dậy” và “Châu Phi thế kỷ 21”. Hai thập kỷ tăng trưởng kinh tế chưa từng có ở châu Phi chắc hẳn đã cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của người dân. Sự tăng trưởng này có thật sự mang đến giá trị tích cực, câu trả lời còn bỏ ngỏ do dữ liệu còn hạn chế và cả vì bản chất của quá trình tăng trưởng (đặc biệt là vai trò của tài nguyên thiên nhiên), các cuộc xung đột ảnh hưởng đến nhiều khu vực  cũng như tỷ lệ gia tăng dân số còn cao. Nghèo đói ở một châu Phi đang trỗi dậy ghi lại những thách thức về dữ liệu và xem xét một cách có hệ thống bằng chứng về nghèo đói từ quan điểm tiền tệ và phi tiền tệ, cũng như tập trung vào các khía cạnh của bất bình đẳng. Chương 1 trình bày sự sẵn có và chất lượng của dữ liệu cần thiết để theo dõi tình trạng nghèo đói về tiền tệ, phản ánh về những quy trình quản trị và chính trị đã đặt nền móng cho tình hình hiện tại liên quan đến dữ liệu và đưa ra một số giải pháp cải thiện chất lượng dữ liệu. Chương 2 đánh giá tính chính xác của các ước tính về tỷ lệ đói nghèo ở Châu Phi. Chương này chỉ ra rằng tỷ lệ giảm nghèo ở châu Phi có thể cao hơn một chút so với các ước tính truyền thống, mặc dù ngay cả những ước tính lạc quan nhất về giảm nghèo cũng chỉ ra rằng nhiều người sống trong cảnh nghèo đói vào năm 2012 hơn so với năm 1990. Một hồ sơ tổng thể về nghèo đói và xu hướng nghèo đói ở khu vực này được trình bày. Chương 3 mở rộng quan điểm về nghèo đói bằng cách xem xét các khía cạnh phi tiền tệ của chất lượng cuộc sống, chẳng hạn như giáo dục, sức khỏe và tự do, thông qua cách tiếp cận theo chức năng và khả năng của Sen (1985). Mặc dù đã đạt được nhiều tiến bộ trong một số lĩnh vực này, sự tiến bộ đó vẫn còn thấp. Chương 4 xem xét các bằng chứng về bất bình đẳng ở Châu Phi. Ở chương này, không chỉ bất bình đẳng về mặt tiền tệ mà sự bất bình đẳng ở các khía cạnh khác cũng được đề cập, bao gồm bất bình đẳng về cơ hội, sự linh hoạt giữa các thế hệ trong nghề nghiệp và giáo dục, và sự giàu có tột độ ở châu Phi.

Mời các bạn đọc tiếp tại (Tiếng Anh): Nghèo đói ở một châu Phi đang trỗi dậy

Biên dịch: Trần Ngọc

Hiệu đính: Gia Linh & Bảo

Ref: Beegle, K., Christiaensen, L., Dabalen, A., & Gaddis, I. (2016). Poverty in a Rising Africa. The World Bank.