Xấu hổ, Nghèo đói và Bảo trợ xã hội

Roelen, K. (2017) Shame, Poverty and Social Protection, IDS Working Paper 489, Brighton: IDS www.ids.ac.uk/publication/shame-poverty-and-social-protection ‘Bất kể là ở châu Âu, châu Phi, hay châu Á, sống trong đói nghèo thường đi kèm với cảm giác tội lỗi, bị hạ thấp, và xấu hổ (Chase and Bantebya-Kyomuhendo 2014). Dân gian ta có câu ‘Nghèo là […]