Tuyển thành viên nhóm

[DỰ ÁN “SHARE FOR THE DEVELOPMENT IN VIETNAM” TÌM KIẾM ĐỒNG ĐỘI TÌNH NGUYỆN TRÊN CẢ NƯỚC] ?? “Trong một thế giới đầy sự tuyệt vọng, chúng ta vẫn dám ước mơ. Và trong một thế giới đầy rẫy hoài nghi, chúng ta vẫn phải có niềm tin” – Michael Jackson. Những ngày này, các […]