Viện trợ nước ngoài đã hủy hoại Châu Phi như thế nào?

Book review: MOYO, D. (2009). Dead aid: why aid is not working and how there is a better way for Africa. New York, Farrar, Straus and Giroux. Trong 50 năm qua, các nước giàu đã viện trợ hơn một nghìn tỷ đô cho châu Phi nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển của châu […]