Trong khuôn khổ Dự án Nghiên cứu Đài Loan “Tăng cường sự phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam và các tổ chức Đài Loan trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai” do Bộ Giáo dục Đài Loan tài trợ thông qua Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc (TECO) tại Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về “Biến đổi khí hậu và Quản lý bền vững ở Việt Nam và Đài Loan” (ICCSM-2020). Hội thảo nhằm tạo ra diễn đàn cho các học giả, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý và các nhà thực tiễn trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu về tất cả các khía cạnh của biến đổi khí hậu và quản lý bền vững. Bên cạnh đó, Hội thảo cũng cung cấp một nền tảng tri thức cho các lĩnh vực và các ngành khoa học khác nhau cùng thảo luận các vấn đề đương đại về phát triển trong bối cảnh gia tăng các tác động của biến đổi khí hậu trên toàn thế giới, đồng thời tìm kiếm các giải pháp hướng tới phát triển bền vững.

Mời các bạn đọc thêm thông tin tại: THƯ MỜI VIẾT BÀI Hội thảo khoa học quốc tế “Biến đổi khí hậu và Quản lý bền vững ở Việt Nam và Đài Loan”