Là một chuyên gia vận động phát triển, bạn cần phải có những kỹ năng quan trọng nào để có thể tác động thành công đến các quyết định trong hệ thống chính trị, kinh tế và xã hội nhằm mang lại lợi ích cho tổ chức và đối tác của mình? Share4VNDev xin giới thiệu một bài báo liệt kê 7 kỹ năng mềm quan trọng đối với các chuyên gia vận động:

– Học cách lắng nghe: Kỹ năng quan trọng bậc nhất mà các chuyên gia vận động chính sách cần có là khả năng lắng nghe. Lắng nghe cộng đồng địa phương. Lắng nghe nhân viên địa phương.Lắng nghe đối tác của bạn.

–  Làm việc theo nhóm: “Cũng như để thành công trong bất cứ lĩnh vực nào khác, sự thành công trong vận động chính sách phụ thuộc vào làm việc theo nhóm”

-Xây dựng mạng lưới:  Xây dựng mối quan hệ nội bộ trong tổ chức của bạn và các mối quan hệ với các đối tác mà bạn đang cố gắng gây ảnh hưởng

– Kỹ năng phân tích: Tác giả bài báo cho rằng chuyên gia vận động phát triển cần nắm chắc kỹ năng phân tích quyền lực (power analysis) và có khả năng suy nghĩ thấu đáo để có thể “nhận ra cá nhân/tổ chức nào có quyền lực và nhiều ảnh hưởng đến một lĩnh vực nào đó, cần tập trung nỗ lực gây ảnh hưởng vào đối tượng nào và những tác động có thể đạt được từ việc này là gì?

-Kỹ năng truyền thông: Vận động chính là đưa thông điệp của bạn đến các bên liên quan khác nhau để thu hút sự tham gia của họ. Vì vậy,  kỹ năng truyền thông là rất quan trọng.

– Dành thời gian đi thực địa: Dành thời gian với cộng đồng địa phương sẽ giúp bạn hiểu được những thách thức ở cấp địa phương,  bối cảnh địa phương và làm thế nào để kết nối các đặc điểm này với chính sách cấp quốc gia và quốc tế.

– Luôn cập nhật thông tin: ” Biết được những gì đang diễn ra trên thế giới, và cập nhật tin tức địa phương, quốc gia và toàn cầu về những vấn đề mà tổ chức của bạn đang giải quyết là vô cùng quan trọng”

Vui lòng đọc bài viết chi tiết tại liên kết sau: Top skills for global development advocacy

Ảnh: Viktor Hanacek